top of page

Students dormitories

Dwelling in the new millennium

מטרת התכנון: קונספט למגורים במילניום החדש עבור 10000 סטודנטים.

שימושים: עירוב שימושים

מיקום: מדריד

סטטוס: תכנון בלבד (הצעה)

שטח מגרש: 220 דונם

שנה: 2007

בשיתוף: מאיה לוי-שרף, שי שרף ובהנחיית האדריכל הספרדי Alberto Campo Baeza

עקרונות התכנון:

  1. תהליך התכנון כלל בחינה מחודשת של העיר מנקודת מבט של קהילת הסטודנטים, ומעלה שאלות על הדינמיות של העיר ויכולת ההשתנות שלה בהתאם לביקוש והיצע.  

  2.  התכנון מתייחס לנושא הסביבתי כמו הקטנת טביעת הרגל של המבנים, על ידי יצירת שלוחות מבנים מעל קומת עמודים מפולשת. מהווה המשך טבעי של הפארק הצמוד למתחם המתוכנן על ידי שבילי הולכי רגל הממשיכים גם מתחת למבננים.

  3. הסיומת הרנדומלית לכאורה של המבנים לכיון הפארק נקבעה לפי שדרת העצים הניצבת אל הבניינים והיא שקבעה את האורך והקצוות של המבנים השלוחים אל הפארק.

  4. שלוחות המגורים יושבות על פלטפורמה של מבנה ענק הכולל עירוב שימושים כגון: חנויות, מועדונים, מתקני ספורט, כיתות לימוד, אודיטוריום, ועוד.

  5. מבני המגורים מתוכננים בטכנולוגיה של בניה קלה, אשר ניתן לפרק ולהרכיב מחדש.

  6. יחידות המגורים הן מודולריות ומתוכננות לפי חתכי אוכלוסייה שונים כגון: משפחות עם ילד, זוגות, שותפים וכד'. יחידות אלו מתוכננות במקבצים/ אשכולות מרווחים זה מזה, על מנת לאפשר מבטים מדי פעם מבעד למעברים, אל עבר הפארק. בכל מקבץ/ אשכול מגורים יש 1-2 חללים משותפים אשר משמשים למפגש ציבורי לרווחת הדיירים.

bottom of page