top of page

Municipal Building Netanya

Competition

מטרת התחרות: תכנון מבנה עיריית נתניה.

שימושים: משרדי העירייה, ושירותים קהילתיים בשילוב אודיטוריום ונקודת תצפית אורבני.

מיקום: נתניה

לקוח: עיריית נתניה

סטטוס: תכנון בלבד (הצעה)

שטח מבונה מוצע: 10,000 מ"ר

שנה: 2011

בשיתוף: מאיה לוי-שרף, פרח פרח, שי שרף ואלעד מועלם

מגדל בן 30 קומות הכולל את  שירותי העירייה עם קומות נגישות לציבור הרחב, אודיטוריום בקומת הרחוב ואטריום בכניסה.

במרום המגדל מתוכננת נקודת תצפית ממנה ניתן לראות את המרחב הפתוח של העיר. הגשר הבנוי משמש עבור מועצת העיר, ומאפשר מעבר הולכי הרגל מתחתיו.

הבחירה במעטפת שקופה עבור מקום התכנסות המועצה, מאפשרת נצפות, מקום שעליו צופים וצופים ממנו.

עיצוב הנוף והפיתוח הסביבתי תוכנן ברגישות רבה תוך שילוב שטחי הציבור השונים במבנים בתת הקרקע ומעליה, ושזירת מבנים אלו בפארק ע"י גגות ירוקים.  

 

bottom of page