1/10
בשיתוף עם אדר' פרח פרח, אדר' שי שרף ואדר' אלעד מועלם

מועמד לאות העיצוב 2016 בקטגורית תחרויות - 

הצעה לתחרות תכנון עיריית נתניה, מגדל בן 30 קומות הכולל את  שירותי העירייה עם קומות נגישות לציבור הרחב, אודיטוריום בקומת הרחוב ואטריום בכניסה. מועצת העיר מתכנסת בקומת הגשר, מעל מעבר הולכי הרגל, כשהיא שקופה לחלוטין, היא נצפית וצופים ממנה לרחוב ולפארק. הפיתוח הסביבתי תוכנן ברגישות רבה תוך איזון שטחי הציבור השונים בתת הקרקע ומעליה, ושילובם בפארק ע"י גגות ירוקים.