top of page

F+M house

Urban Villa

יעוד: מגורים

מיקום: רמת גן

לקוח: יזם פרטי

סטטוס: הסתיים

שטח מגרש: 533 מ"ר

שטח מבונה: 170 מ"ר

הרחבה ותוספת בניה של יחידת דיור בת 4 חדרים. היחידה בת מפלס אחד עוברת מהפך לכדי יחידת דופלקס של 6 חדרים, בשטח של 170 מ"ר, במבנה גן-גג.

הלקוחות ביקשו להרחיב את השטח הקיים של הקומה התחתונה לכדי מקסימום, להוסיף ממ"ד וחדר על הגג ובכך למצות את זכויות הבניה החלות על המגרש.

התכנון נעשה מתוך חשיבה על צרכי הלקוחות בשלב הנוכחי עם כניסתם לדירה ועם התרחבות התא המשפחתי. בתכנון הפרויקט ישנו ניסיון לשלב גמישות תכנונית, חשיבה פונקציונלית וראיה אסתטית.

bottom of page