top of page

Municipal Building Eilat 

Competition

מטרת התחרות: תכנון מבנה עיריית אילת.

שימושים: משרדי העירייה, ושירותים קהילתיים ומקום מפגש עירוני.

מיקום: אילת

לקוח: עיריית אילת

סטטוס: תכנון בלבד (הצעה)

שטח מבונה מוצע: 5,000 מ"ר

שנה: 2009

בשיתוף: אדר' אורית מילבואר איל (OME), מאיה לוי-שרף, הילה ברגר ונוי כהן

מרכז עירוני המאפשר מקומות מפגש ומשלב שימושים שונים: משרדי העירייה לצד מסחר ושירותים קהילתיים. כאשר אחד מהם הוא מבנה מעבר מהרחוב הראשי אל הרחבה הראשית.

עקרונות התכנון:

1) יצירת דופן עירונית לאורך ציר מרכזי, רחוב 'שדרות התמרים', ובכך להגדיר מחדש מקומות מפגש לאורך ציר זה. כאשר אחד מהם הינו מתחם העירייה.

2) תצורת העמדת המבנים במתחם מגדירה את המרחב הציבורי אשר נוצר בין הבניינים. מקום מפגש עירוני, רחבה ציבורית, אשר כוללת מקומות שהייה, יציעי ישיבה ובמת מופעים.

3) המבנה שיושב לאורך רחוב התמרים, בעל תפקיד חשוב. מעבר להיותו צמוד דופן המלווה את הרחוב הוא גם המבנה הראשון שפוגשים בכניסה למתחם ומשמש כמבנה שער. דרכו עוברים מהרחוב הראשי 'שדרות התמרים' אל הרחבה הראשית של המתחם. העמדתו במקביל לכיוון דרום, מייצרת צל על הרחבה המשמשת גם כמקום מפגש. בבנין זה, גם פותחה שפה אדריכלית אשר שואבת את השראתה מהנוף המקומי, הרי אילת ואדום, ויישום של אבן מקומית בבניה. בנוסף, המבנה הקובייתי, מחופה אלומיניום קל וידידותי לסביבה, עם אלמנט הצללה.

bottom of page