top of page

Triangle House Preservation

Residential housing & commerce

יעוד: מגורים מעל קומת מסחר

מיקום: תל אביב - יפו

לקוח: קבוצת רכישה

סטטוס: בתכנון 

שטח מגרש: 280 מ"ר

שטח מבונה: 1085 מ"ר

מבנה לשימור בשוק הפשפשים, בסמוך לשדרות ירושלים. המגרש הינו מגרש פינתי, עם מבנה קיים בן 2 קומות. קומת מסחר בקרקע וקומת מגורים קיימת מעל. 

תנאי המגרש והמבנה הקיים הכתיבו את הגיאומטריה המורכבת של תוספת הבניה מעל, מבנה משולש בעל פינה קטומה. 

הנפח של התוספת כולל שתי קומות וקומת גג נוספות מעל קונטור הבניין הקיים. תוך שמירה על רצף הפתחים הקיימים והמרפסות הבולטות.

השפה האדריכלית של התוספת נצמדת אל עקרונות הבניה הקיימת והקפדה על הפרטים לשימור..

עם זאת, המסה של חדר המדרגות וסיומת קומת הגג העליונה מעוצבים באופן ייחודי, ע"י יצירת מעטפת מודולרית של משרביות המחפה את הפנטהאוז ואת הגג העליון.  

bottom of page