הצעה לפינוי בינוי _ ירושלים

הצעה תכנונית לפינוי בינוי בשכונת תלפיות מזרח בירושלים. שטח המתחם כ-7 דונם, וכולל כיום 2 בנייני מגורים קיימים, מגרש חניה, ושביל ציבורי. במצב המוצע מתוכננות כ-320 יח"ד חדשות במקום 80 יח"ד הקיימות. 4 מגדלים בגובה של 15-18 קומות. הבינוי יושב על מדרון ומתיחס לטופוגרפיה הקיימת. קומת הקרקע הינה קולונדה המשמשת למסחר מלווה ולובאים לבנייני המגורים. גג המסחר מתוכנן כגג ירוק המחולק לדירות הצמודות בקומה מעל המסחר. השביל המוצע והשטחים הציבוריים הפתוחים המתוכננים במתחם מתחברים למערכת שבילים פנימית ומערכת שטחים פתוחים הקיימת בשכונה, . 

משרד מלווה: SM+art אדריכלות בשיתוף עם V5 אדריכלים 

סטטוס: תכנון ראשוני 

יזם: י.ד. ברזני .