תחרויות הן הזדמנות להציץ לעולם העשיר של העשייה האדריכלית מעבר לפרקטיקה היומיומית. השתתפות בתחרויות מחייבת הבנה בנושאים רבים, כגון: הבנת השטח והאקלים, מחקר מקיף, חדשנות, וראייה כוללת הן ברמת הבניין והן ברמה האורבנית. הנסיון שהצטבר כולל ניהול צוות תכנון, כלים ליישום פרקטי, כלים למחקר ותכנון עירוני, ועוד. 

Show More