"Architectural invention must be inspired by insight into the 'life intended in the building"

(Moshe Safdie)

1/3

תחרויות הן הזדמנות להציץ לעולם העשיר של העשייה האדריכלית מעבר לפרקטיקה היומיומית. השתתפות בתחרויות מחייבת הבנה בנושאים רבים, כגון: הבנת השטח והאקלים, מחקר מקיף, חדשנות, וראייה כוללת הן ברמת הבניין והן ברמה האורבנית. הנסיון שהצטבר כולל כלים ליישום פרקטי בשילוב כלים למחקר ותכנון עירוני, ועוד. 

Thanks! Message sent.