צוות אדריכלים אחראיים: רויטל קנובליך, מאיה לוי שרף

Show More

הצעה לתכנון בית ספר תיכון, הכולל כ- 36 כיתות, מבנה מנהלה, ספורט, ספריה ומבני עזר נוספים. קונספט של 'בית ספר צומח' בהתאם לשלבי הבניה שנקבעו בפרוגרמה. סטטוס: בתכנון. העבודה נעשתה במסגרת המשרד V5 Architects.